July 1st, 2010

how to disappear

В добрые руки отдается котенок (девочка)

Маленькое игривое и ласковое чудо было найдено в подъезде и в данный момент ищет дом. Сейчас находится на передержке у моих друзей (Киев, Борщаговка), но остаться там надолго не может из-за аллергии. Котенок выкупан, здоров, исправно ходит в туалет) Блох нет. Обращаться по тел. 066-153-92-84 или стучать в аську 304-525-780, Оля.Collapse )
кот ученый

Вірші про котів

 Дякую o_teren  за посилання на  ЖЖ tin_tina , з вінтажним віршом про котів Климентія Зіновіїва:
223. Ω кота́хъ

Иzви́кли коты̀ ώчи жмуры(т) гла́вы xова́т(ъ):
и(м) сA види(т) нихто̀ и(х) ю́жъ нε будεтъ вида́т(ъ).
I духъ любя(т) на пεчЂ собЂ потяга́ютъ:
а з(ъ)скочи(в)ши из(ъ) пεчи по го(р)шкахъ ника́ютъ.
А пови(н)но(ст) бы кота(мъ) ми́шы уловля́ти:
а болшъ таки(х) що вмЂю(т) з мы́со(к) восхища́ти.
А особны(и) звыча(и) и(х) в су(д)на наника́ти:
εжεли хто̀ забудε(т) судε(н) накрыва́ти.
А ε(ст) такіи людε що того̀ ни дба́ютъ:
εдна(к) жε з(ъ) того̀ собЂ врεдытεлно(ст) ма́ютъ.
I да(и) бж̃ε в нεчисты(х) рεчахъ нε коха́ти:
бы(х)мо мо(г)ли бε(з)врε(д)но завшε здра(в)ствова́ти